Flere virksomheder efterlyser sprogkundskaber hos de ansatte, viser en undersøgelse lavet af Dansk Industri. De manglende sprogkundskaber er årsag til, at ordrer går tabt, vurderer mange virksomheder. Det får Dansk Industri til at anbefale regeringen at lave en indsats, der skal sikre, at sprogkompetencer fra folkeskolen og gymnasiet vedligeholdes, og at de små sprogfag på universiteterne bevares. "Vi efterlyser tiltag, som hjælper folk til at vedligeholde andre sprogkompetencer end engelsk. Ellers ruster de med tiden. Og så skal vi erkende, at det danske samfund også har brug for viden om mange mindre sprog på universitetsniveau," siger Charlotte Rønhof, underdirektør hos Dansk Industri.

Danmark skal have et sprogberedskab

Man kan aldrig vide, hvornår der opstår et behov for sproglige kompetencer i erhvervslivet. Derfor er det vigtigt, at vi har et vist sprogberedskab i samfundet, mener hun. ”Det er vigtigt, at vi har folk i Danmark, som kan lære sprogene fra sig, hvis behovet opstår. Kinesisk er blevet en vigtig sprogkundskab for erhvervslivet i dag, men for relativt få år siden var faget lukningstruet på universiteterne. Det viser vigtigheden af, at vi holder visse små sprogfag i live på universiteterne,” siger Charlotte Rønhof og påpeger, at der er gode muligheder for jobs, når man kan tale et andet sprog end engelsk og dansk.