Allerede da han gik i gymnasiet begyndte Andreas Hermann Bloch at sy. De T-shirts, han kunne købe i forretningerne, syntes han bestemt ikke, var 'vildt fede'. Så hvorfor ikke skabe et design selv? ”Jeg elsker hele den kreative designproces, og efter min studentereksamen valgte jeg at gå et halvt år på en designforberedende skole med henblik på at få hjælp og færdigheder til at komme ind på designlinjen på Københavns Erhvervsakademi (KEA).

Fra designidé til færdigt produkt

Det var seks superlærerige måneder. Jeg fik viden om, hvordan man designer tøj helt fra bunden. Fra man har en idé, arbejder videre med den, illustrerer den, konstruerer tøjet og syr modellen. Desuden tilbød skolen et hav af valgfag, hvor jeg fokuserede på illustration og grafisk design.” Andreas Hermann Bloch blev efter perioden på den designforberedende skole optaget på Københavns Erhvervsakademi. I juni sidste år kunne han titulere sig selv designteknolog i Sustainable Fashion fra KEA, men ambitionerne er ikke stoppet dér. Han er gået skridtet videre og studerer nu på professionsbachelor-niveau.

(Artiklen fortsætter under illustrationen)

Kønsfordeling på designstudier: Mænd 17%, Kvinder 83%


Kønsfordelingen under det designfaglige område på Erhvervsakademi- og professionsbachelorer (Kilde: Optag 2017)


 

Alt for få mænd på designuddannelserne

Både på den designforberedende skole og på KEA kunne han konstatere, at størsteparten af eleverne var kvinder. ”For mig havde det ikke nogen særlig betydning, at vi var så få mænd. Men jeg vil godt anbefale mænd at søge ind på en designuddannelse, hvis man kan lide at være kreativ, har nogle ideer og lysten til at skabe tøj. Og så skal man selvfølgelig elske at sy. Jeg har ikke tal på de timer, jeg har prøvet på at sy. Jeg er meget stædig. Er der noget, jeg ikke kan, bliver jeg ved, indtil det lykkes. I dag kan jeg stort set sy alt.”

Kan mænd tilføre designbranchen noget specielt?

”Når vi har gennemført en designuddannelse, har vi grundlæggende lært det samme. Og kan det samme. Men dertil skal lægges det allervæsentligste: ens egen stil. Ethvert menneske er unikt og har sit eget udtryk. Det handler ikke om køn, men om det enkelte individ.” Udover at studere lancerede Andreas Hermann Bloch og hans medstuderende Frederik Pépin sidste år deres nye brand, Atelier Hermann & Pépin, med fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi. ”Det kunne først og fremmest lade sig gøre, fordi vi i uddannelsen på KEA ikke kun koncentrerede os om design, men også fik nogle vigtige kompetencer omkring forretningsdelen og markedsføring.” Fritid er nærmest et fremmedord i Andreas Hermann Blochs liv. ”Jeg er på skolen hver dag, hvor jeg også arbejder for min egen virksomhed Det er på KEA, jeg konstruerer og syr. Og ved siden af skal jeg også tjene nogle penge. Men jeg elsker at bruge al den tid på design.”