Jeg har først og fremmest lært at klare mig i helt nye omgivelser og i en anden kultur. Derudover er mit engelsk blevet udviklet markant, og jeg har fået en masse faglige fifs af nogle rutinerede amerikanske arkitekter.

Et praktikophold i udlandet er en rejse, der udfordrer både ens personlighed og faglige kunnen. Det kan Britta skrive under på, efter at hun – som en del af sin professionsbacheloruddannelse som Bygningskonstruktør -  var syv måneder i praktik hos L+C Design Consultants, der ligger ved Hudson-floden med udsigt til Manhattan.

"Jeg har først og fremmest lært at klare mig i helt nye omgivelser og i en anden kultur. Derudover er mit engelsk blevet udviklet markant, og jeg har fået en masse faglige fifs af nogle rutinerede amerikanske arkitekter. Det gælder både i forhold til tegneprogrammer, landsskabsarkitektur og hvordan bygningsmuligheder udnyttes optimalt," fortæller Britta.

Byggeprojekter ”The American Way”

Selvom Britta var praktikant, oplevede hun at få et stort ansvar hos arkitekterne. Hun var både tilknyttet tegning og projektering af et nyt rådhus og udviklingen af en helt ny bydel, hvor hun blandt andet skulle komme med input til, hvordan gamle og fredede bygninger kan tænkes ind i nye omgivelser.

"Efter jeg er kommet hjem, kan jeg mærke, at mit faglige niveau er blevet højere. For eksempel lærte jeg at bruge tegneprogrammer i praksis. Jeg fik også et indblik i, hvordan klimatilpasning er en stor del af byggeprojekterne i New York, da området ligger lavt, og risikoen for oversvømmelser er stor. Jeg har lært noget – både fagligt og personligt – som ikke havde været muligt i Danmark. Det tror jeg kan give mig et forspring, når jeg skal finde et job."

Efter jeg er kommet hjem, kan jeg mærke, at mit faglige niveau er blevet højere. For eksempel lærte jeg at bruge tegneprogrammer i praksis.

Efter sit udlandsophold overvejer Britta, om kufferten igen skal pakkes, når uddannelsen som Bygningskonstruktør er gennemført – eller om der skal bygges ovenpå CV’et med endnu mere uddannelse.