Gennem en årrække har brancheforeningen Dansk Byggeri efterspurgt en uddannelse, der skaber praktisk anlagte byggeledere med særlige kompetencer indenfor logistik og kommunikation. De danske byggepladser mangler nemlig den type arbejdskraft i høj grad. Sidste år startede så første kuld på den toårige byggekoordinator-uddannelse, og allerede dengang var uddannelsen meget efterspurgt. Byggekoordinatorerne vil i højere grad end bygningskonstruktørerne opholde sig på byggepladsen, og derfor skal de være endnu bedre til at koordinere og kommunikere med de mange involverede parter i et byggeprojekt.

Fra tømrer til erhvervsakademi

Tidligere tømrer Morten Gormsen var en af de mange ansøgere, der kom ind på uddannelsen efter sommerferien. ”Jeg er praktisk anlagt, men jeg kan også godt lide at tage styringen og have overblikket. Her giver jobbet som byggekoordinator mig en særlig mulighed og faglig udfordring, da vi ikke bare bliver teoretikere. Vi er også med ude på pladsen, hvor tingene sker. Det giver et andet overblik og en bedre føling med de mange personer, der kan være involveret i et byggeprojekt,” siger 32-årige Morten Gormsen, der har arbejdet mange år som selvstændig tømrer, inden han startede på studiet. Som byggekoordinator arbejder man blandt andet med koordinering af de mange parter, der kan være i et byggeprojekt. Derfor bliver man også uddannet til at blive en god kommunikator. ”Man skal jo kunne kommunikere både med manden på gulvet og lederen på kontoret, så alle arbejder sammen på den mest effektive måde. Det er en rigtig fed udfordring, synes jeg. Især når den også blandes med, at man skal holde et logistisk overblik og optimere processer i byggeprojektet,” fortæller Morten Gormsen.

Bred vifte af jobmuligheder

Da uddannelsen giver kompetencer indenfor projektledelse og kommunikation helt generelt, vil man også kunne finde arbejde i andre sektorer. ”Uddannelsen åbner for en ret bred vifte af jobmuligheder. Den giver jo helt overordnet kompetencerne til at lede projekter med mange involverede parter og optimere processerne i større projekter. Det behøver ikke kun være indenfor byggebranchen. Man kunne også fokusere på sikre klima og bæredygtighed i en virksomhed,” siger Morten Gormsen. Man kan finde byggekoordinator-uddannelsen på flere erhvervsakademier i Odense, Esbjerg, Holstebro, Sønderborg, Aarhus og København. Hvis man søger ind på uddannelsen via kvote 1 på, kræver det en studentereksamen. Med kvote 2 kan man bruge sin håndværkeruddannelse og –erfaring som grundlag i ansøgningen.