Lars Kunov

Antallet af ansøgere til erhvervsuddannelserne er faldet dramatisk siden 2000. Kun omkring 19 procent af de unge søger ind på erhvervsskolerne direkte fra folkeskolen. Det har fatale konsekvenser. ”Danmark kommer til at mangle faglært arbejdskraft. Omkring 2020 vil tallet ligge på ca. 32.000. Samtidig dobbeltuddanner vi en del unge, som i første omgang måske vælger en gymnasial uddannelse i stedet for en erhvervsuddannelse. De går simpelthen en omvej”, siger direktør Lars Kunov, Danske Erhvervsskoler.

Han konstaterer med tilfredshed at danske politikere endelig har erkendt, at Danmark i fremtiden skal leve både af viden og produktion - og produktion kræver superdygtige faglærte. Derfor er der med reformen af erhvervsuddannelserne  skabt nye og langt bedre tilbud til de unge, samtidig med at mulighederne for videreuddannelse er øget markant, bl.a. ved at erhvervsuddannelserne giver direkte adgang til erhvervsakademierne. Og tager den unge en EUX (kombination af erhvervsuddannelse og gymnasial eksamen), er der i princippet adgang til alle videregående uddannelser. Vedkommende vil få både fag- og studiekompetence.

Lars Kunov: ”Når de unge kommer direkte fra folkeskolen til en erhvervsskole er det helt nyt, at de begynder med et halvt års introducerende forløb, som vil give dem et godt og bredere fundament til at vælge en konkret uddannelse. Men ud over at få tid til at tænke sig om kan de også i løbet af de første seks måneder skabe sig sociale netværk – danne et kreativt ungdomsmiljø og opbygge studiefællesskaber. Det har mange tidligere savnet.”

Se hvilke erhvervsuddannelser du kan tage.

Mangel på dygtige faglærte

Frygten for ikke at få en praktikplads har også afholdt en stor del fra at søge ind på en erhvervsuddannelse. Med reformen behøver ingen længere at være nervøse for, om de kan gøre deres uddannelse færdig.

”Langt de fleste får en praktikplads. Men sker det ikke med det samme, vil de unge i fremtiden blive tilbudt at komme i praktikcenter, indtil de får en plads. Alle kan gøre deres uddannelse færdig. Indenfor de uddannelser, hvor der ikke er mulighed for at komme til et praktikcenter, er der indført adgangsbegrænsning.”

Der er gjort en stor indsats for at løfte uddannelsernes kvalitet, hvilket betyder, at der også er kommet adgangskrav for at blive optaget - og kravene inden for de forskellige uddannelser er større. Men når erhvervsuddannelsen så er gjort færdig, betegner Lars Kunov de unge som solidt og godt rustet til at få det rigtige job – specielt som markedet ser ud i dag.

”Der er allerede nu mangel på dygtige faglærte inden for flere fag. Og det problem bliver blot større og større. De unge bliver ikke uddannet til arbejdsløshed. Der er fine jobmuligheder”. Det er hans håb og forventninger, at mange unge nu vil se erhvervsuddannelserne som ligeværdige alternativer til en gymnasial uddannelse. ”Vi vil godt have fat i den gruppe unge, der synes det er mere spændende at lære et fag og få et liv på arbejdsmarkedet med store muligheder for at læse videre.”