• Navn: Emil Svane
  • Uddannelse: EUX-elektriker, senere ingeniør
  • Alder: 19 år
  • Studieby: Syddansk Erhvervsskole, Odense
  • Boligtype: Bor hos forældrene i en villa i Kirkendrup på Fyn

Hvilke overvejelser gjorde du dig, inden du valgte uddannelse?

Jeg er ikke i tvivl om, at jeg vil videreuddanne mig, så EUX-elektriker-uddannelsen passer mig fint. Her lærer jeg et håndværk inden for det, der interesserer mig, og får samtidig en gymnasial eksamen, så jeg kan læse videre. Jeg håber at blive ingeniør engang, men ikke en af den slags, der kun kender dagligdagen på en arbejdsplads fra deres lærebøger. Derfor valgte jeg EUX-uddannelsen, som repræsenterer en kombination af teoretisk viden og et håndværksfag. Jeg kan godt lide, at skolegangen på Syddansk Erhvervsskole afbrydes af læretid i en virksomhed.

Stemmer dine forventninger til studiet overens med virkeligheden?

Ja, det synes jeg egentlig. Jeg havde på forhånd fået at vide, at EUX-uddannelsen er krævende, og det er den. Man skal holde tungen lige i munden.

Hvad kan du bedst lide ved dit studie?

Det er nok læretiden i en virksomhed. At vi ikke skal gå i skole tre år, som man gør på det almene gymnasium. Som EUX-elektriker dyrker jeg faktisk det, der også interesserer mig i privatlivet. Elektronik, for eksempel. Og så kan jeg da godt lide, at vi får lærlingeløn, mens vi går i skole.

Hvilke råd vil du give til kommende studerende om studievalg?

Hvis du er lidt skoletræt, så find en uddannelse, der også indeholder praktisk arbejde. For eksempel EUX-uddannelsen. Jeg var selv lidt skoletræt efter folkeskolen og trængte til at beskæftige mig med noget nyt, og det almene gymnasium lignede for mig bare en videreførelse af alt det, jeg var blevet træt af. Så det indgik aldrig rigtig i mine overvejelser.

Hvilke ikke-faglige studiearrangementer deltager du i?

Faktisk ikke i ret mange. Når skoledagen er omme, er jeg træt, og så vil jeg bare hjem. Jeg går på et lille, godt hold med bare 11 elever, og hver fredag tager vi ind til Odense for at spille pool. Det er nok sådan, det er. Det er klassesammenholdet, der tæller for mig, ikke det store skolefællesskab.

Giv dit bedste tip til studieteknik.

Motion hjælper på indlæringen. Sådan har jeg det i hvert fald. Når jeg har cyklet i fitnesscentret, bliver jeg mere klar i hovedet. Mens ellers – se at få opgaverne fra hånden en for en, så de ikke hober sig op. Her har jeg den fordel, at jeg går på et ganske lille hold med tætte bånd til vores lærer. Han skal nok holde øje med, at vi får afleveret til tiden. Her er der ikke nogen, der kan gemme sig.