PROFIL

  • Navn: Aileen Rasmussen
  • Uddannelse: Cand.ling.merc (tysk erhvervskommunikation og interkulturel marketing)
  • Alder: 28 år
  • Studieby: København
  • Boligtype: Lejelejlighed

 

Hej, mit navn er Aileen Rasmussen, og jeg er 28 år gammel. Jeg har lige afsluttet min sidste eksamen på CBS og skal i gang med at skrive mit speciale. Når jeg ikke skriver opgaver, så arbejder jeg en del, rejser - eller er sammen med mine venner og hygger mig.

1. Hvilke overvejelser gjorde du dig, inden du valgte uddannelse?

Da jeg skulle vælge uddannelse, var det lidt uoverskueligt for mig, da jeg ikke helt præcis vidste, hvad jeg ville arbejde med i fremtiden. Jeg vidste bare, at det skulle være noget med ”Business”, så jeg havde mulighed for at tjene godt, og samtidig ville jeg gerne have noget tysk ind over, så jeg kunne bruge mine sprogkundskaber. Jeg tog kontakt til en studievejleder, og sammen fandt vi frem til den passende uddannelse for mig.

2. Stemmer dine forventninger til studiet overens med virkeligheden?

Jeg synes, at mine forventninger til studiet stemmer overens med virkeligheden. CBS er gode til at bruge cases fra den ”virkelige verden” og mange lektorer opdaterer løbende undervisningsmaterialet, så alt er up-to-date. Jeg har hele vejen igennem været mere interesseret i marketingdelen fremfor sprogdelen, hvorfor nogle fag har været mere relevante for mig end andre. Nogle af de sproglige fag kunne godt bruge en make-over og opdateres, men ellers har jeg overordnet set været meget glad for mit studie.

3. Hvad kan du bedst lide ved dit studie?

Jeg kan godt lide, at CBS har gode faciliteter og er gode til at arrangere diverse begivenheder og foredrag, som er relevante for alle studerende. Ydermere er studiets opbygning et stort plus ift., at man kan tage på udveksling i andre lande eller vælge valgfag inden for en helt anden retning, end det man normalt læser. En sådan opbygning giver den studerende mulighed for at tilrettelægge sit eget studie og dermed gøre det mere spændende.

4. Hvilke råd vil du give til kommende studerende om studievalg?

Det store spørgsmål (og det svære) for mange unge, der skal til at vælge uddannelse er som regel: ”Hvad skal jeg nu”? I dag er der rigtig mange valgmuligheder, så det kan være svært at gennemskue, hvad der er spændende og relevant for en selv. Min erfaring siger, at det kan hjælpe at tale med nogen, der beskæftiger sig med uddannelse, f.eks. en studievejleder. Tal med forskellige mennesker, tag til diverse åbent hus arrangementer og få en masse forskellige input. Det er vigtigt, at det er DIT valg og ikke en andens. Det er trods alt DIN fremtid.

5. Hvilke ikke-faglige studiearrangementer deltager du i? Hvorfor er de vigtige/ikke vigtige?

Lige nu har jeg desværre ikke tid til at deltage i diverse ikke-faglige arrangementer, da mit speciale har første prioritet. Men jeg har deltaget i en masse arrangementer i løbet af min uddannelse. F.eks. har jeg været frivillig vejleder i 3 år. Derudover har jeg også deltaget i diverse studieture og andre arrangementer for studerende. Jeg synes, det er vigtigt at deltage i sådanne arrangementer, da man får en masse spændende oplevelser og får mulighed for at møde forskellige mennesker, som man normalt ikke ville tale med.

6. Giv dit bedste tip til studieteknik?

Jeg vil anbefale alle studerende at lave studiegrupper/ notegrupper. Når man går på en videregående uddannelse, er det vigtigt at tage gode noter – det gør eksamenslæsningen betydelig nemmere! Hvis I laver notegrupper, kan I fordele teksterne blandt jer og lette arbejdet en smule. Notegrupper er også gode, hvis man glipper en undervisning. Så kan en anden fra gruppen nemlig skrive noterne for en, så man ikke går glip af alle guldkornene.