PROFIL

  • Navn: Lina Marie Aasbjerg Thygesen
  • Uddannelse: Kandidatstuderende i Kommunikation og Pædagogik & Uddannelsesstudier på Roskilde Universitet.
  • Alder: 25
  • Studieby: København/Roskilde
  • Boligtype: Lejlighed

Udover studiet på RUC bruger jeg tid på venner, familie, træning, fester og København i al sin enkelthed, arbejde samt frivilligarbejde i Red Barnet Ungdom. Det næste semester skal jeg bruge på at være i praktik hos SOS Børnebyerne i deres afdeling for Kommunikation og Engagement.

1. Hvilke overvejelser gjorde du dig, inden du valgte uddannelse?

Jeg tænkte interesser som noget af det første. Hvad syntes jeg kendetegnede mine kompetencer og min personlighed, og hvordan kunne jeg kombinere personlige og faglige interesser. Forholdsvist hurtigt var jeg sikker på, at RUC var noget for mig. Det der tiltalte mig, var de mange fag, man kunne kombinere på nogle spændende måder, samtidig med at studieformen var mindre højtidelig i forhold til andre universiteter. Der var på den måde plads til at gøre det til det studie, jeg gerne ville have, det skulle indebære for mig.

- Hvordan kom du frem til det konkrete valg af uddannelse?

Engang var jeg overbevist om, at jeg ville være pædagog, men fordi jeg ikke er interesseret i at arbejde udelukkende som det, fordi de bagvedliggende problematikker og overvejelser omkring læring, uddannelse og formidling også tiltaler mig, var en universitetsuddannelse i stedet det rigtige for mig. Fordi jeg havde nogle interesser inden for det humanistiske felt, og fordi jeg var nysgerrig på gruppearbejdet og det at skulle udarbejde en projektrapport flere personer sammen, var RUC et godt valg for mig.

2. Hvordan stemmer dine forventninger til studiet overens med virkeligheden?

At skulle kombinere det teoretiske med det der foregår ude i ’den virkelige verden’, synes jeg stadig kan være en udfordring, netop fordi man er så åben i sin faglige profil, når man tager en universitetsuddannelse på RUC. Den giver ikke én et konkret kompetenceområde som andre fagområder typisk giver. Men det er samtidig det, jeg synes, er det fede ved det, da det muliggør, at man kan dreje sit studie i den retning, der er mest interessant for en. En god idé er, at komme i praktik eller at have et studierelevant job for at afprøve det man har lært - for det kan være svært lige at sætte fingeren på det.

3. Hvad kan du bedst lide ved dit studie?

Jeg elsker, at jeg har en kombination af de to fag, jeg synes er rigtig spændende, og som kun bliver endnu mere spændende tilsammen. Det giver RUC én muligheden for. Samtidig kan jeg se en logik bag al gruppearbejdet, da det giver nogle vigtige kompetencer inden for faglig sparring, diskussion og argumentation, samarbejde og konfliktløsning, hvilket kun giver pote i sidste ende ude på arbejdsmarkedet, fordi man ikke kun forstår at arbejde fagligt om et emne, men undervejs også er blevet udfordret på sine personlige sider i arbejdet med det faglige.

4. Hvilke råd vil du give til kommende studerende om studievalg?

Du skal finde ud af, hvad der interesserer dig, da det er interessen for dit studie og hvad det indeholder, der bærer dig igennem det. Så vil jeg også sige, at du skal gøre sig overvejelser om, hvorvidt du gider læse 150 s. faglige tekster om ugen, eller hellere vil arbejde mere praktisk, for så er universitetet måske ikke noget for dig. RUC er for dig der gider de 150 sider, men som også gider fordybe dig i tekster og diskussioner om et emne, der interesserer dig, som gider gruppearbejdet, og som gider at blive udfordret og samtidig lære en masse.

5. Hvilke ikke-faglige studiearrangementer deltager du i?

Vi er en gruppe på omkring 20 mennesker der startede på humanistisk basisstudium samtidig, og som i dag stadig ses og har et fantastisk og unikt sammenhold. Vi ses både alle når der er fester, middage og højtideligheder men også jævnligt i mindre grupper ad gangen.

- Hvorfor er de vigtige/ikke vigtige?

Ikke-faglige studiearrangementer kan være af betydning, fordi meget af ens motivation for et studie, også kræver noget udover det faglige og til tider lidt langhårede. Nogle af dem jeg startede med, er i dag nogle af mine tætteste venner, og fordi vi startede på en uddannelse, der også lagde op til det sociale, har det nok hjulpet os et stykke hen af vejen.

6. Giv dit bedste tip til studieteknik.

For at vedholde motivationen til at skulle læse til hver forelæsningsgang, har jeg i stedet for at stresse mig gennem alle tekster, og glemme halvdelen efterfølgende, i stedet udvalgt de primære tekster og dem jeg på længere sigt kunne se var de mest relevante, men samtidig også de tekster, jeg selv personligt syntes, var de mest interessante, for netop ikke at gå død i læsningen.