Profil:

  • Navn: Camilla Sofie Carøe
  • Uddannelse: Pædagog, Professionshøjskolen UCC, Sydhavn
  • Alder: 23 år
  • Studieby: København
  • Boligtype: Lejlighed

1. Hvilke overvejelser gjorde du dig, inden du valgte uddannelse?

Inden jeg valgte at søge ind på pædagoguddannelsen, ville jeg gerne være lærer. Jeg har altid elsket følelsen af at lærer fra mig, og jeg har altid selv holdt meget af at have gode og dygtige underviserer. Mit snit efter gymnasiet lå desværre bare ikke så godt til at søge ind på læreruddannelsen, så jeg var ret sikker på et afslag hvis jeg søgte. Jeg var ret sikker på at min videregående uddannelse skulle have med mennesker at gøre, så da min veninde fortalte at hun overvejede pædagoguddannelsen, tjekkede jeg det ud.

2. Hvordan kom du frem til det konkrete valg af uddannelse?

Jeg besluttede mig rimelig hurtigt omkring pædagoguddannelsen efter jeg blev enig med mig selv om at jeg ikke ville have afslag fra læreruddannelsen. Jeg havde tænkt meget over, at jeg efter en endt pædagoguddannelse, ville kunne tage læreruddannelsen på merit. Men her nu, meget tæt på at være færdig som pædagog, kan jeg ikke se mig selv lave noget andet end at være pædagog. Det er det jeg brænder for, og jeg har ikke fortrudt et sekund at jeg valgte pædagoguddannelsen frem for læreruddannelsen.

3. Hvordan stemmer dine forventninger til studiet overens med virkeligheden?

Mine forventninger til studiet da jeg startede var utrolig høje. Når man kommer lige fra gymnasiet hvor man har lavet aflevering efter aflevering og er gået hjem kl. 16 næsten hver dag, så var jeg forberedt på at det ville blive en lang uddannelse at tage fat på. Men det viste sig, at være helt anderledes. At lærer og strukturer sin egen dag, og at få lavet sine ting når man ikke skal i skole men i stedet har det som hedder en selvstændig studiedag, var lidt svært i starten. Der har bare været en helt anden forventning fra underviserne i med og med at du 100% selv står inde for dit valg af uddannelse, og hvis man vil det, så sørger man også selv for at følge med.

4. Hvad kan du bedst lide ved dit studie?

Jeg elsker at de mennesker man møder på sit studie brænder ligeså meget for det som man selv gør. Pædagoguddannelsen er meget selvstudie, så det kræver også meget af en selv. Men det er kun fedt, på den måde at være herre over det selv. Og så er der jo altid fredagsbaren hvor der altid er glade mennesker, og det er den perfekte måde at slutte en uge af på, med at dele en øl med klassekammeraterne.

5. Hvilke råd vil du give til kommende studerende om studievalg?

Det kan godt være man går og tror at man i meget lang tid har vidst præcis hvad man skal søge ind på af uddannelse, men man må aldrig være bange for at indrømme over for sig selv, at man har valgt forkert og finder ud af at man hellere vil noget andet. Det er aldrig for sent at tage et nyt valg. Man skal gøre det som gør en glad. For hvis man ikke gør hvad der gør en glad, vil man aldrig komme til at udfører arbejdet 100%.

6. Hvilke ikke-faglige studiearrangementer deltager du i?

Fredagsbar! J  Derudover har der været en gruppe af studerende på min årgang som har været utrolig gode til at planlægge og arrangere julefrokoster og andre sjove klassearrangementer.

7. Hvorfor er de vigtige/ikke vigtige?

For mig er det vigtigt at have en godt studiemiljø og have det godt med de mennesker jeg går i klasse med. Det gør det hele meget sjovere, at kunne være sammen socialt og ikke kun sidde og hænge over forskellige skriftlige opgaver. Det er samtidig også på ens videregående uddannelse at man kan være så heldig at møde nogle mennesker, som bliver de tætteste venner man har, og som forhåbentlig hænger ved resten af livet. Det sociale betyder bare rigtig meget, det gør det meget lettere og sjovere at komme igennem studiet.

8. Giv dit bedste tip til studieteknik.

Køb dig en god computer og hav den med dig hver eneste dag, så har du altid noget at skrive på og dine noter vil altid være samlet og ikke ligge og være skrevet ned på 14 forskellige stykker papirer som efterhånden forsvinder. Alt foregår efterhånden på nettet, så man kan ligeså godt være med.