PROFIL:

Navn: Anne Louise Monnerup

Uddannelse: Psykologi

Alder: 26 år

Studieby: Aarhus

Boligtype: Kollegium (under studiet)

1. Hvilke overvejelser gjorde du dig, inden du valgte uddannelse, og hvordan kom du frem til det konkrete valg af uddannelse?

Jeg havde mere fokus på studietiden end på det efterfølgende job. Jeg tænkte nemlig udelukkende over, hvad jeg synes kunne være interessant at vide mere om, og ikke nær så meget over, hvilket job jeg efterfølgende skulle have, eller hvor meget jeg ville komme til at tjene. Gennem min gymnasietid opdagede jeg interessen for mennesker og var inden mit endelige studievalg splittet mellem om jeg interesserede mig mest for mennesker ud fra en medicinsk eller psykologisk synsvinkel. For at få afklaret dette benyttede jeg de såkaldte U-days i Aarhus, og blev sat grundigere ind i, hvad de to studier indebar. Efter jeg havde været på Psykologisk Institut, var jeg ikke i tvivl, og jeg besøgte faktisk aldrig medicin.

2. Hvordan stemmer dine forventninger til studiet overens med virkeligheden?

Jeg havde på forhånd forventet, at niveauet og arbejdsmængden ville blive højere end i gymnasiet, hvilket også holdt stik. Jeg havde på forhånd sat mig ind i, hvor meget (eller lidt!) undervisning der var, så jeg blev ikke så overrasket over, hvor selvstændigt man skulle arbejde. Dette tror jeg er en god ide at sætte sig ind i, før man starter, da det kan føles som en meget stor omvæltning fra gymnasiet, hvor man har undervisning hele tiden, og der altid er nogle lærere til at strukturere ens hjemmearbejde. Det overraskede mig til gengæld, hvor teoretisk et studie psykologi er. Da langt de fleste af de jobs, man varetager som psykolog, indebærer arbejde med mennesker, havde jeg forventet, at vi fik mere erfaring med dette på studiet. Den praktiske erfaring har jeg i stedet måtte erhverve mig igennem forskellige former for studiejobs.

3. Hvad kan du bedst lide ved dit studie?

At det stort set altid er spændende og vedkommende. Jeg opnår ikke kun viden, der skal bruges i et fremtidigt job, men også viden som kan gøre mig klogere på livet, mig selv og mine medmennesker. Samtidig er det et studie, der efterfølgende giver mulighed for mange  forskellige spændende jobs inden for områder helt fra neuropsykolog til konsulent.

4. Hvilke råd vil du give til kommende studerende om studievalg?

Tag dig tiden til at besøge de tilbud studierne giver, for det er svært at danne sig et indtryk hjemmefra. Det er ofte muligt at booke samtaler med studievejledere på studiet. Dette var jeg glad for, da de ved meget bedre, hvad studiet går ud på, end vejledere fra f.eks. gymnasiet og studievalg.

5. Hvilke ikke-faglige studiearrangementer deltager du, og hvorfor er de vigtige/ikke vigtige?

Jeg har engageret mig en del i ikke-faglige arrangementer bl.a. som medlem af festudvalget og ved at være en del af den årlige revy. Det har til tider været hårdt arbejde, men det er altid kommet tifold igen. Det udvider ens sociale netværk på studiet, og det har været essentielt for mig ift. at holde gejsten på et til tider tungt studie. Jeg har haft dage, hvor jeg ikke har været særlig motiveret for at tage til undervisning, men til gengæld mødte op pga. mine studiekammerater.

6. Giv dit bedste tip til studieteknik.

Afstem din studieteknik efter, hvad du skal lære. Hvis du skal lære udenad, kan det godt betale sig at lave nogle huskeregler, samt repetere stoffet gennem teknikker som f.eks. vendespil. Hvis det er fag, hvor du i højere grad skal opnå en forståelse af et emne frem for blot at repetere, har jeg haft stor glæde af at ændre noteteknik og benytte mig af såkaldt ”clear ’n cloudy”. Med denne metode læser man en artikel/ kapitel og skriver herefter ned, hvad der nu står ’klart’ for en om det pågældende emne, og hvad man stadig er i tvivl om, altså hvad der er cloudy. På denne måde tvinger man sig selv til at tænke over, hvad man lige har læst i stedet for bare ’blindt’ at skrive noter af undervejs.
Endvidere har jeg været rigtig glad for at bruge læsesalen som en arbejdsplads, hvor man møder ind om morgenen og tager hjem fra om eftermiddagen og derefter har fri (i perioder hvor det kan lade sig gøre). Både fordi det har givet mig en god struktur for mit arbejde, men også fordi det simpelthen er sjovere at holde pause sammen med nogle andre.