Under højlydte protester fra flere kanter vedtog regeringen mandag d. 19. december regler for uddannelsesloftet. Flest hænder i Folketingssalen trykkede på for-knappen til et forslag, der betød, at de studerende ikke længere kan tage en uddannelse på samme niveau som den, de har i forvejen. Argumenterne bag forslaget gik dels på rimeligheden i at Staten skal betale for 2 uddannelser per borger, og dels at man i 2020 kan spare statskassen et anslået beløb på 435 millioner kroner i dagpengeydelser. Senere tilføjedes undtagelser til regelsættet, så der er dispensation til studerende, hvis:

  • Man af helbredsmæssige årsager ikke længere kan anvende deres uddannelse.
  • Man har taget en uddannelse, der er forældet.
  • Den ønskede uddannelse står på en såkaldt positivliste baseret på særlige arbejdsmarkedsbehov.
  • Der er gået 6 år siden, man afsluttede den første uddannelse.

Flere unge føler sig pressede

Noget tyder på, at unge føler sig pressede i uddannelsesvalget på grund af uddannelsesloftet. En undersøgelse fra Studentum.dk viser, at 2 ud af 3 efter uddannelsesloftet føler sig mere presset, når de skal vælge studie. 6 procent dropper helt den uddannelse, de er påbegyndt. 31 procent vælger en decideret udskydelse af studievalget, fordi de ikke er klar til at vælge.

Selvindsigt med studenterhuen

Uddannelsesloftet kræver, at unge, der står foran et studievalg, skal have langt større selvindsigt end tidligere. De har behov for at prøve kræfter med de forskellige talenter og interesser, de besidder – måske mangler de helt at opdage det felt, der skal være deres fremtid. Selvindsigten kan komme fra mange kilder. Nogle prøver kræfter med sig selv ved at tage et sabbatår med rejser eller på arbejdsmarkedet. I dag er der også gode muligheder for allerede efter folkeskolen at kunne spore sig ind på, hvor den rette karriere ligger skjult. På mange ungdomsuddannelser – specielt erhvervsuddannelserne - tilbydes faglige retninger, så man allerede, når studenterhuen trykkes fast om hovedet, har en klar idé om det kommende studievalg.

Faglig erfaring før studievalget

Gennem årene har dobbeltuddannelser været hyppigst blandt studerende fra studier som folkeskolelærer, pædagog, multimediedesigner, jura og sygepleje. Flere af disse områder og mange andre kan elever stifte teoretisk og praktisk erfaring med gennem specifikke fagretninger og praktisk erfaring på STX, HF og EUX. En ungdomsuddannelse med fokus på områder som naturvidenskab, sprog, musik, samfundsfag, design, håndværk, landbrug, plejefag og pædagogik giver de studerende muligheden for at undersøge et fag, før et valg af videregående uddannelse finder sted.

Erhvervsuddannelserne ikke er omfattet af de nye regler, så de unges muligheder for at tage videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse er uændret. Har man allerede taget en videregående uddannelse, kan man ligeledes søge ind på en erhvervsuddannelse.

Q&A - Visuel HF

START DIN KREATIVE KARRIERE MED VISUEL HF

Ida Hauerholt drømmer om en kreativ karriere, og her fortæller hun, hvorfor det første skridt mod drømmen er en Visuel HF.

Hvilke overvejelser gjorde du dig, inden du valgte uddannelsen?

Jeg startede i STX, men søgte herefter ind på Visuel HF, da det kræver en 10. klasse. Jeg kunne godt lide at tegne og arbejde kreativt på alle måder, og jeg valgte til bl.a. uddannelsen, fordi den er rettet mod kreative og visuelt tænkende mennesker.

Hvad kan du godt lide ved uddannelsen?

Jeg kan lide, at man får lov til at prøve kræfter med hele spektret: foto, skulptur, klassisk tegning mm. Lærerne her har en anden tilgang, der inddrager de kreative elementer, og anvendelsen af det teoretiske stof. Jeg nyder alt det kreative, og at der er afveksling mellem det og almindelige skolegang.

Hvad har du tænkt dig at bruge uddannelsen til?

Måske vil jeg søge Graphic Storytelling på TAW (The Animation Workshop), undervise eller noget kreativt. Jeg har muligheden for at gå flere veje, da det både er en HF og en visuel grunduddannelse. For mig har uddannelsen været som en frisk start, hvor alle møder med åbent sind - klar til nye udfordringer.