Lysten til at prøve lykken som iværksætter i Kolding er stigende. For 10 år siden havde man i Kolding en iværksætterlyst, der lå under gennemsnittet for både Region Syddanmark og for hele landet. Nu ligger man i top i Regionen og over gennemsnittet for hele landet. Hvert år stiftes over 300 nye virksomheder i Kolding, og mange flere er på vej. Og de fremtidige ejere bliver lokale unge, der allerede nu evner at arbejde, så de tænker resultater ind fra start. Fødekæden er nu etableret, og forventningerne er store.

Efter 5 år er landsgennemsnittet på overlevelse på ca. 55 procent - i House of Innovation ligger overlevelsen efter 5 år på 85 - 90 procent.

Kolding Kommunes skoler arbejder nemlig målrettet på at styrke børnenes evner til at være kreative, nysgerrige, problemløsende, samarbejdende og selvstændige. De unge mennesker, skal nemlig blive i stand til enten at starte egen virksomhed eller være entreprenørielle i de virksomheder, hvor de bliver ansat. Derfor er undervisningen i skolerne også tilrettelagt derefter. Temadage og undervisning er designet som en proces, så det styrker de unges evner.

”Lige nu sidder de i skolen og bliver fremtidens iværksættere”, fortæller Jakob Th. Westphall fra Business Kolding.

Han er netop blevet chef for Innovation og Entreprenørskab hos Business Kolding, og har til opgave at styrke og støtte iværksætteri i Kolding. Og missionen er at sikre, at der altid er en ny trædesten eller flere, når en potentiel iværksætter er klar til næste skridt.

Ambitiøs iværksætterstrategi

I Kolding findes der forskellige udviklingsmiljøer for iværksættere - House of Innovation og  House of Design og flere er på vej. Her kan iværksætterne få kontor i et innovativt miljø, gratis rådgivning, mentornetværk af erfarne erhvervsledere – og ikke mindst: god ny energi og netværk, der virker.

”For det vigtigste er, at de udvikler sig og får succes”, siger Jakob Th. Westphall.

Og det får de, viser tallene. Siden starten i efteråret 2006 har i alt 200 iværksættere været lejere i House of Innovation. 156 iværksættere er fraflyttet igen så der p.t. er 44 iværksættere. Her kan man være lejer indtil virksomheden er vokset til at blive 5 medarbejdere – så skal der gives plads til nye.

Og overlevelsen for iværksættere er også langt over gennemsnittet. Efter 5 år er landsgennemsnittet på overlevelse på ca. 55 procent - i House of Innovation ligger overlevelsen efter 5 år på 85 - 9 procent.

”Vi holder skarpt øje med de virksomheder, der oprettes, så de ikke kører træt. Her har vi for eksempel haft gode erfaringer med et vækstforløb, hvor virksomheder med 3-5 år på bagen i mindre grupper har en coach tilknyttet. Det får dem op i helikopterperspektivet, så de hele tiden revurderer deres forretningsstrategi”, fortsætter Jakob Th. Westphall.