Fremtiden er digital. Allerede nu har vi en stor og voksende IT-infrastruktur i Danmark, der organiserer information om os og kobler dem sammen i forskellige sammenhænge. Samtidig opbevarer flere og flere institutioner, såsom biblioteker og arkiver, deres data i et system, der kræver en fleksibel og gennemskuelig brugerflade, hvis det skal give mening for brugerne. Udviklingen sker hastigt, og det kræver, at vi følger med.

Informationsvidenskab med på beatet

En ny opdatering af uddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling skal sikre, at vi uddanner folk til at være med på beatet, mens de designer og formidler løsninger, som udnytter nogle af de mange teknologiske muligheder, der er kommet med de seneste års udvikling. ”Som specialist i informationsvidenskab er man særlig dygtig til at finde løsninger på flere typer af udfordringer i det offentlige og private, som skal løses digitalt, så det giver mening og merværdi for brugerne,” siger Ejvind Jørgensen, strategichef hos cBrain og formand for tænketanken Danmark 3.0. Han har gennem sit arbejde mødt mange kandidater fra informationsvidenskab og kulturformidling og har været imponeret over deres evne til at udarbejde nye løsninger på problemer i det offentlige og de enkelte virksomheder.

Jobmulighederne er mange

Uddannelsen kan åbne for en lang række forskelligartede muligheder på arbejdsmarkedet. Det skyldes til dels, at du på uddannelsen kan specialisere dig i to forskellige retninger. Den ene vej har fokus på informationsvidenskab, hvor du bl.a. lærer, hvordan man laver søgemaskiner, udvikler og evaluerer nye digitale produkter. ”Du vil især arbejde med, hvordan information organiseres og bearbejdes i virksomheder og hele deres værdikæde samt formidles til forskellige brugergrupper. Det bliver en afgørende rolle i fremtidens Danmark, hvor interaktionen mellem det offentlige og borgerne i særdeleshed er digital,” siger Ejvind.

Digital kulturformidling

Under den anden retninger specialiserer du dig i formidlingen af kultur hos kulturinstitutionerne. Der vil være et særligt fokus på fremtidens digitaliserede arkiver, biblioteker og museer. Du lærer arbejde med forskellige formidlingsstrategier, og du vil beskæftige dig med emner som digital dannelse, kultur- og medieteori og med, hvordan man organiserer og formidler viden i kulturinstitutioner.