Børn shipper i skolegården
Indlæring
Fysisk aktivitet hjælper skoleeleverne til bedre indlæring og topkarakterer
For bare 20 år siden herskede mantraet ”Sid stille og hør efter” i landets klasselokaler. I dag peger alle undersøgelser på, at fysisk aktivitet i skoletimerne gør det lettere og sjovere at lære.