Unge studerende i uddannelsessituation
IT i undervisningen
Digitale medier skal bruges konstruktivt i undervisning
Det handler ikke om i hvor høj grad lærerne bruger IT i undervisningen, men om hvor godt teknikken understøtter de faglige mål.