Lasse fra teknoantropologi
Teknoantropologi
Byg bro mellem mennesker og teknologi
Kønsfordelingen på teknoantropologi på Aalborg Universitet nærmer sig 50/50. Måske fordi den relativt nye uddannelse både handler om teknologi og mennesker.