Home » Folkeskole » Dårlig motorik hos børn går ud over deres indlæring
Indlæring

Dårlig motorik hos børn går ud over deres indlæring

Pige hænger på hovedet på legeplads
Pige hænger på hovedet på legeplads
Foto: Getty Images

Mange børn har motoriske vanskeligheder på grund af for mange stillesiddende aktiviteter. Det går blandt andet ud over indlæringen, når de starter i skole.

Mindre fysisk udfoldelse blandt børn

Tablets og mobiltelefoner er blevet det primære legetøj for mange børn. De mangler fysisk udfoldelse, og det er et problem, for det giver børnene motoriske vanskeligheder, fortæller Anne Brodersen, der er seniorkonsulent hos Vends Motorik- og Naturskole, som beskæftiger sig med børns motorik. ”Børn har brug for fysisk udfoldelse for at kunne udvikle deres motorik. Men vi ser flere og flere eksempler på, at børn er fysisk understimulerede,” siger Anne Brodersen. Hun har i forskningsprojektet Tidligere indsats undersøgt 500 småbørns motoriske færdigheder, og resultaterne er forstemmende. En tredjedel af alle børn på 19 måneder er fysisk understimulerede, mens det samme gælder for intet mindre end halvdelen af de 3,5-årige.

Den er gal med livsstilen

Roden til problemet skal findes i vores kultur og livsformer, mener Anne Brodersen ”Forældre og lærere er ikke klar over, hvor vigtigt det er at børnene får rørt sig og brugt kroppen på mange forskellige måder. Alt for ofte finder forældrene det tilstrækkeligt at stikke børnene en tablet i hånden, og i folkeskolen sidder børnene stille på skolebænken i alt for lang tid.”

Dårligere til at kravle, gå og løbe

Den manglende leg og fysiske udfoldelse går ud over mere end børnenes evner til at kravle, gå og løbe. ”Leg er med til at udvikle børnene som mennesker. Igennem grundlegen får barnet styr på sig selv og sin motoriske kunnen, det sociale samspil med sine kammerater og hele den konkrete verden. Manglende leg resulterer blandt andet i, at børnene ikke er læringsparate, når de kommer i skole.”

Brug mere tid på legepladsen

Anne Brodersen mener, at løsningen ligger i at slippe børnene fri på legepladsen. ”På legepladser kan børnene lave balancelege, gynge, hoppe og klatre uden de voksnes indgriben. Det er vigtigt, for det er især når barnet leger uden den voksnes instruktion, at grundmotorikken udvikles.” Også når børnene er kommet i skole, skal legepladsen spille en større rolle, mener hun. ”Jeg så gerne, at skolens legeplads var et læringsrum. Der er ikke noget, der er mere trænende end børns egen leg, så man kunne næsten skrotte idræt i de små klasser, hvis bare man havde en ordentlig legeplads,” siger Anne Brodersen.

Fysisk leg er en essentiel del af børn

Hun appellerer til, at der bliver sat fokus på børns motoriske vanskeligheder. ”Voksne forstyrrer hele tiden børns leg med noget, de tror er vigtigere, men de voksne skal til at forstå, at fysisk leg er en essentiel del af børns liv. Og der er forskel på fysisk udfoldelse. I stedet for at lærerne sætter eleverne til at spille rundbold i idrætstimerne, bør de have fokus på at træne hele kroppen,” mener Anne Brodersen.

Next article