Home » Folkeskole » Hvad du skal tænke over, når du vælger efterskole
Valg af efterskole

Hvad du skal tænke over, når du vælger efterskole

Efterskoleelever i solnedgangen
Efterskoleelever i solnedgangen
Foto: Getty Images

Der er flere parametre, man skal kigge på, når man som forælder og teenager skal finde den rette efterskole. Få gode tips her.

Efterskole giver selvstændighed

Der er mange gode grunde til, at unge skal overveje et år på efterskole. Efterskolerne danner eleverne til at blive mere selvstændige, tage vare på sig selv og træffe gode valg, fortæller Troels Borring, formand for Efterskoleforeningen. ”Opholdet lærer dem at give plads til andre og indgå i et demokratisk samfund med forskellige holdninger, hvor alle har ret til at blive set og hørt. De lærer livets og samfundet grundlæggende størrelser gennem sammenspil med jævnaldrende. Det vil de kunne bruge resten af deres liv,” siger Troels Borring, der selv har været efterskoleforstander.

Find den helt rette efterskole

Der findes en efterskole for hver en smag, lige fra de små med kun 50 elever til de større med over 200 elever. Der er efterskoler, som har fokus på idræt eller kreative fag såsom musik og design, og så der de mere boglige, som har fokus på f.eks. naturvidenskab. Derfor handler det om at finde ud af, hvad den unge helst vil, siger Troels Borring. ”Jeg synes, det er vigtigt, at man taler om det faglige, hvad der optager den unge, og hvilket fokus der gerne må være på efterskolen. Og så skal man sammen tage ud og besøge de efterskoler, man har i tankerne og mærke, hvordan det er derude,” siger Troels Borring

Storsøsterens efterskole er ikke nødvendigvis den rette

Nogle tænker, at den rette efterskole for den unge er den, som forældrene eller de ældre søskende tidligere har været på. ”For nogle kan der være en tryghed i at vælge noget, man kender. Nogle unge har set deres ældre søskendes efterskole og har allerede et godt forhold til den. Andre vil gerne have deres helt egen oplevelse. Det må man jo overveje i familien. Mine egne børn har selv valgt forskellige efterskoler,” siger Troels Borring.

Husk at bruge efterskolernes dag

Sidste søndag i september hvert år er efterskolernes dag, hvor alle efterskoler tager mod besøg. Når man besøger skolerne, er det en god idé at snakke med de enkelte skoler om, hvilke undervisningsformer og værdier, de har, anbefaler Troels Borring. ”Man kan snakke med dem om, hvad skolens syn er på de unges døgnrytme, og man kan også få en fornemmelse for, hvor stor afstanden mellem efterskolen og hjemmet er. Nogle unge vil gerne et bestemt sted hen i landet, og det skal man så overveje i forhold til transporten, hvad mulighederne er, og hvor langt man egentlig har lyst til at være hjemmefra,” siger Troels Borring og opfordrer forældrene til at give den unge plads til at stå på egne ben og ikke kontakte dem i tide og utide. ”Hvis man giver plads til sit barn, vil man opleve at få en ung, modnet teenager tilbage.”

Next article