Home » Folkeskole » Innovation og kreativitet løfter niveauet i fremtidens folkeskole
Folkeskolen

Innovation og kreativitet løfter niveauet i fremtidens folkeskole

Undervisningssituation i børnehaveklasse
Undervisningssituation i børnehaveklasse
Foto: Getty Images

Fremtidens folkeskole vil gøre eleverne stærke i grundfagligheder som at kunne læse, skrive, regne og mestre fremmedsprog. Desuden vil de lære at være sammen med andre mennesker, skabe og turde tænke selv.

Kobling mellem skole og samfund

Med den nye folkeskolereform kræver politikerne forandring. Tidligere har folkeskolen kun sporadisk arbejdet med den proces det er, at åbne skolen ud mod samfundet og få samfundet ind i skolen. Det er nu et klart formuleret krav, som ifølge Claus Hjortdal, Formand for Skolelederforeningen, bliver understøttet af skoler, kommuner, foreninger, firmaer, forretninger, musikskoler osv. ”Folkeskolen skal nu helt bevidst skabe en kobling mellem det samfund de unge lever i og skolen, så eleverne får en forestilling om den verden, de skal ud i. Det vil komme til at påvirke undervisningen – specielt i udskolingen. Vi skal give eleverne et billede af, hvad samfundet forventer af dem – og omvendt skal eleverne have tilstrækkelig indsigt, så de ved hvad de synes er interessant for dem ude i samfundet. For at løse den opgave vil der opstå et værdifuldt samarbejde for alle involverede parter og et alternativ til klassisk undervisning.”

De fire vigtige områder

Skoleledernes fremtidige rolle bliver helt overordnet at sætte retning og motivere alle medarbejdere. Claus Hjortdal opererer med fire centrale områder.

  1. ”Det første handler om inklusion af elever med særlige behov i almenundervisningen og det store fællesskab.
  2. Det andet tager fat om den faglige del – om at gøre eleverne så dygtige som de kan blive hver især.
  3. Tredje område indeholder dannelsesdelen. Vi skal få de unge til at udvikle sig til livsduelige mennesker.
  4. Og endelig repræsenterer det fjerde område skoleledernes kerneopgave, nemlig at se på alle ingredienser i en helhed og ikke som adskilte punkter. De har noget med hinanden at gøre. Vi skal motivere lærere og pædagoger og få dem til at samarbejde med forældrene.”

Motivation en udfordring

Og netop motivationen af lærere og pædagoger ser Claus Hjortdal som en markant udfordring. ”Med de mange effektiviseringer og besparelser, der allerede er foretaget inden for folkeskolen og hvor yderligere nedskæringer er en reel mulighed, kan det blive en svær opgave. Men jeg tror folkeskolen altid vil klare sig – at der vil være mennesker, som får det til at lykkes. Noget tager bare længere tid end andet. Men der hersker heldigvis også en bred samfundsmæssig forståelse for problematikken.”

Børn skal turde tænke selv

Fremtidens børn bliver med Claus Hjortdals ord gjort stærke i grundfagligheder som at kunne læse, skrive, regne og besidde sproglige færdigheder. ”Men de indbyrdes relationer – det at være sammen med andre mennesker – får også høj prioritet. Det handler om innovation og kreativitet samt om at give eleverne troen på, at de tør tænke selv og tage initiativ. Jeg er ikke i tvivl. De børn der begynder i folkeskolen efter sommerferien kommer til sin tid forandret ud i samfundet sammenlignet med de elever, der forlader skolen i år.”

Next article