Home » IT og læring » Digitale kompetencer er en nødvendighed – ikke et måske
Digital dannelse

Digitale kompetencer er en nødvendighed – ikke et måske

Børn bruger iPad i læringssituation
Børn bruger iPad i læringssituation
Foto: Getty Images

Børn og unge er i dag så naturligt åbne og omstillingsparate overfor ny digital teknologi, at mange end ikke tænker over det.

Efterspørgsel på digitale kompetencer

 For dem er det at forholde sig til nye apps, devices og funktioner en naturlig del af dagligdagen. Men det er ikke nok at være god til at fange Pokemons eller finde sjove film på nettet. Vi har som samfund brug for, at børns nysgerrige tilgang til teknologien bliver omsat til stærke digitale kompetencer, der er en stigende efterspørgsel efter. Ikke blot på det danske arbejdsmarked, men også globalt hvor vi skal være konkurrencedygtige.

Vores uddannelsesinstitutioner er nødt til at være mindst ligeså omstillingsparate overfor den digitale udvikling, som børnene og de unge er.

Potentialet i digitale læremidler

Det kræver noget af vores uddannelsessystem. For uddannelsesinstitutionerne er nødt til at være mindst ligeså omstillingsparate overfor den digitale udvikling, som børnene og de unge er. Flere undersøgelser viser, at digitale læremidler rummer et væld af pædagogiske potentialer. Men der er også behov for at skelne og vælge klart mellem hvornår digitale læremidler gavner læringssituationen, og hvornår den blot optager tid og fjerner fokus. Derfor er it også noget, vi har stort fokus på i både folkeskolereformen og i den nye gymnasieaftale. Tværgående temaer som ”it og medier” og ”innovation og entreprenørskab” skal i dag tænkes ind i folkeskolens fag.

IT indarbejdes i gymnasiets læreplaner

Fra august 2017 bliver det yderligere muligt at lave forsøg med valgfag i folkeskolen med fokus på udvikling af elevernes digitale kompetencer. I gymnasiet indarbejdes it i relevante læreplaner som et tværgående tema. Eleverne lærer at udøve kildekritik, lave selvstændige, digitale produktioner og indgå i digitale fællesskaber. De skal også lære at anlægge et kritisk blik på digitale medier, herunder konsekvenserne af aktiviteter som digital mobning og dårlig adfærd på de digitale medier. Og den del om digital dannelse må vi ikke tage for let på. Der er behov for en skærpet indsats.

Flere digitale læremidler

De kommunale investeringer i digitale læremidler understøtter også dagsordenen. Og efter fire år med puljen til medfinansiering af digitale læremidler, går det fremad. Kommunerne har de seneste år gennemgået en digital omstillingsproces, så der nu i stigene grad anvendes digitale læremidler i undervisningen. I 2015 brugte kommunerne 97 procent af de afsatte 65 mio. kr. i puljen til digitale læremidler.

Vi skal udnytte den digitale udvikling og vores børn og unges naturlige forhold til den.

Digital indstilling

Indstillingen hos lærere og elever er også digital. I 2014 blev der offentliggjort en international undersøgelse, som viste, at danske elever er bedre end deres jævnaldrende i andre lande til at bruge computeren i skolen, i hjemmet og i samfundet. Undersøgelsen viste også, at lærerne i folkeskolen er mere positive over for at inddrage it i undervisningen end mange deres udenlandske kolleger. Ligeledes ønsker de at udvikle deres kompetencer på området. Det er en afgørende forudsætning for, at arbejdet med it i undervisningen bliver en succes.

IT er en styrke i undervisningen 

I marts i år offentliggjorde mit ministerium fem store forskningsprojekter om it-baseret læring, hvor 28 skoler, tre universiteter og alle professionshøjskolerne medvirker. Forskningsprojekterne viser, at brug af it i undervisningen styrker elevernes engagement, evne til at samarbejde, til at forholde sig kritisk til information og til at omsætte nye idéer til innovative løsninger.

Udfordringer i den digitale udvikling

Den digitale udvikling rummer imidlertid også udfordringer. Ligesom i livets øvrige relationer er det vigtigt, at man er sine handlinger bevidst. Derfor er det også vigtigt, at vi lærer vores børn at navigere kritisk med respekt for andre mennesker i den digitale verden – eksempelvis på de sociale medier. Blandt andet derfor lancerede min forgænger og ministeriet i efteråret et etisk kodeks mod deling af krænkende digitalt materiale. Det giver unge, lærere og forældre anbefalinger til, hvordan de kan forebygge en ungdomskultur, hvor unge deler nøgenbilleder af hinanden.

IT i uddannelsessystemet er en nødvendighed

Vi skal udnytte den digitale udvikling og vores børn og unges naturlige forhold til den. I skolen, i hjemmet og i samfundet generelt. Her spiller vores uddannelsessystem en afgørende rolle ved at skabe en fagligt stærkere undervisning og bibringe eleverne de digitale kompetencer som efterspørges. Derfor er it i uddannelsessystemet mere end blot en mulighed. Det er en nødvendighed.

Next article