Home » IT og læring » Digitale medier skal bruges konstruktivt i undervisning
IT i undervisningen

Digitale medier skal bruges konstruktivt i undervisning

Unge studerende i uddannelsessituation
Unge studerende i uddannelsessituation
Foto: Getty Images

Det handler ikke om i hvor høj grad lærerne bruger IT i undervisningen, men om hvor godt teknikken understøtter de faglige mål.

Lærerne har ikke længere monopol på viden

”Teknologien har ændret undervisningens præmisser. Tidligere var undervisningsrummet et lukket rum, hvor læreren havde rollen som ekspert. I dag har IT gjort informationer, som eleverne ellers skulle på biblioteket for at hente, tilgængelig, nemt og fleksibelt. Den situation udfordrer lærernes rolle. De har ikke længere monopol på viden.”

IT i undervisningen

Niels Jakob Pasgaard, ejer af eDidaktik.dk, har en baggrund som folkeskolelærer og en kandidatgrad i pædagogisk filosofi. Han har gennem flere år beskæftiget sig professionelt med e-læring og brugen af IT i undervisningen. ”Som lærer skal man forholde sig til al den information, eleverne har adgang til, så den kommer til at spille ind i planen for undervisningen. På samme måde er eleverne nødt til at opøve kritiske færdigheder, så de ved hvilke digitale medier de skal bruge og hvornår. Det handler i al sin enkelhed om digital dannelse for både lærere og elever. IT skal bruges konstruktivt.”

IT skal bruges rigtigt

Digitale læremidler kan ifølge Niels Jakob Pasgaard bidrage til at differentiere undervisningen. Lærerne vil nemmere kunne stille opgaver, der passer til den enkelte elevs niveau. Læringen kan personaliseres. ”Jeg tror ikke digitale læremidler i sig selv kan udligne faglige forskelle blandt eleverne, men IT kan bl.a. motivere nogle elever. For nogle er det sjovere at spille et spil end at øve færdighedsregning på papir. Til gengæld kan der også være elever, som ikke er motiverede for at bruge IT. Det er meget individuelt.”

IT skal spille sammen med mål og formål

Niels Jakob Pasgaards pointe er, at man hellere skal sætte fokus på, hvor godt IT bliver brugt i undervisningen end på i hvor høj grad, IT anvendes. ”IT skal spille sammen med de formål og mål, læreren har for undervisningen. De digitale medier skal have en pædagogisk mening. IT kan hurtigt blive et forstyrrende element, hvis det ikke bliver brugt rigtigt. Danske lærere er dog generelt gode til at tænke pædagogikken før teknikken og til at vælge IT til og fra på baggrund af didaktiske overvejelser.”

Next article