Home » IT og læring » Digital læring: Progressivt forlag gør op med traditionel undervisning
Digitale læremidler

Digital læring: Progressivt forlag gør op med traditionel undervisning

Kvindelige studerende laver gruppearbejde
Kvindelige studerende laver gruppearbejde
Foto: Getty Images

Intelligente læremidler afløser løsrevne kopiark og målretter læringen hos hver enkelt grundskoleelev. 

Digitalt alternativ til engangsmaterialer

I dag består mange skoleelevers tasker af en god portion engangsmaterialer med træningsopgaver, hvor de kan øve sig i stavning, grammatik eller matematik. Alle disse engangsmaterialer får nu et digitalt alternativ, der også udvikler elevernes kompetencer optimalt. De nye digitale træningslæremidler er nemlig intelligente og skaber sammenhæng mellem træning og læring.

Digitale læremidler i dansk og matematik

Den nyeste teknologi har en indbygget evne til at tilpasse sig den enkelte elevs niveau og formåen, så eleverne ikke kedes med hundredevis af gentagende øvelser eller kommer ud på dybt vand for tidligt. Det fortæller Nikolaj Grønning Hansen, der er digital forlagschef hos Alinea, som til august lancerer nye digitale læremidler til dansk og matematik. ”De nuværende træningslæremidler, både analoge og digitale, er helt lineære, så eleven bare går fra spørgsmål til spørgsmål. Det nye er, at læremidlerne nu kan analysere elevens forudsætninger for at løse en given problemstilling, og på den baggrund sende eleven videre i en retning, der passer til den enkelte”, siger Nikolaj Grønning Hansen.

Et eksempel er Alineas nye matematik-læremiddel CampMat, som bliver klogere, i takt med at eleverne arbejder sig gennem programmet. Læremidlet er udviklet med en slags kunstig intelligens, som hele tiden trænes og forfines, så det tilpasser sig forskellige typer elever.

Øger elevernes motivation

De digitale læremidlers potentiale anerkendes også af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, som fra 2012-2017 vil have postet 500 millioner kroner i at digitalisere folkeskolen. Alene i 2016 udmøntes 65 millioner til digitale læremidler. Og det med god grund. I en rapport fra 2014 med titlen ’Anvendelse af digitale læremidler – effektmåling’ fremgår det blandt andet, at digitale læremidler kan skabe differentiering i undervisningen, frigøre tid til andre aktiviteter og øge elevernes motivation.

Lyst til læring

Den øgede motivation kan Alinea f.eks. aflæse i aktiviteten på et af deres digitale læremidler til faget dansk, siger forlagets markedschef Mette Boye. ”Læremidlerne skal give eleverne lyst til læring. Og vi kan se, det virker. I vores digitale læremiddel ’Den første læsning’ ser vi op til 1400 logins om dagen i sommerferien,” fortæller hun og forklarer, at motivationen har rødder i to forskellige ting: målretning og spilelementer. ”Alle de digitale træningslæremidler målrettes som nævnt hver enkelt elev. Man bevæger sig hele tiden frem og bliver dygtigere, og vi indtænker ofte spilelementer, fordi det motiverer eleven til at gå videre og træne mere,” siger Mette Boye.          

Frigør tid til andre aktiviteter

De nye digitale læremidler har også en indflydelse på lærerens rolle i klasselokalet. For at forstå den nye rolle, er det nødvendigt at forklare to af undervisningens grundelementer: læring og træning. ”Al læring indeholder træning. Man kan lave en analogi til fodbold: Hvis man skal mestre en bestemt finte, så skal man først lære, hvordan man udfører den, hvornår man skal bruge den – og hvorfor. Derefter skal man træne den hundredevis af gange, før den sidder der. Men man kan ikke bare starte med at træne uden at have lært hvordan, hvornår og hvorfor” forklarer Mette Boye.

Indlæring med video

Tilbage til grundskolen, hvor det i traditionel forstand er lærerens opgave at forklare eleverne, hvorfor de for eksempel skal lære at bøje verber, og hvordan de lærer det. De nyeste digitale læremidler kobler træning med læring. Små videosekvenser præsenterer eleverne for et nyt stof, og dernæst kan de ved hjælp af træningsøvelser styrke indlæringen. ”På den måde er de digitale læremidler med til at forandre lærerens rolle. Fra primært at have haft rollen som underviser, kan læreren nu påtage sig rollen som facilitator og vejleder,” siger Mette Boye.

Fra underviser til facilitator

Det giver nogle konkrete fordele, forklarer Nikolaj Grønning Hansen. ”Der er ikke behov for den samme forberedelsestid, fordi de digitale læremidler giver feedback til læreren om, hvor hver enkelt elev befinder sig, og på præcis hvilke punkter de har  brug for at blive dygtigere. I en klasse kan der være meget stor forskel på elevernes faglige niveau, og målet må altid være, at ALLE elever skal udfordres og blive dygtigere. Så er det en stor hjælp, at læreren ikke selv skal sammensætte træningsmateriale, som passer til den enkelte. Det frigør tid, som kan bruges til at optimere og fokusere undervisningen. ”

Et godt supplement

De intelligente træningslæremidler erstatter ikke fagenes grundbøger, men supplerer dem, fortæller Mette Boye. ”For rigtig mange lærere udgør de analoge grundsystemer kernen i undervisningen, fordi det er med grundsystemerne, de sikrer progression i faget. Men de digitale træningslæremidler kommer ind som et vigtigt supplement, fordi de giver et mere præcist billede af, hvor eleven er i læringsprocessen. Og så giver vi lærere koblingen tilbage til grundbogen, så de får et kvalificeret grundlag at planlægge den videre undervisning ud fra.

Opgør med traditionelle træningsmateriale

De digitale træningsmaterialer skal derfor ses som et opgør med de traditionelle træningsmaterialer, forsikrer Nikolaj Grønning Hansen. ”I øjeblikket er der alt for meget løsrevet træning i grundskolen. Det er tilfældig træning, fordi det ikke sættes ind i et læringsforløb og dermed fører til aktiv læring,” siger han.

Next article