Home » Karriereguiden » Ingeniør med klimafokus
Sponsored

Klimaingeniører fra VIA University College er i høj kurs. Med verdens klimaudfordringer er der virkelig behov for dem. Stormflod og stigende havvande øger fokusset på grøn omstilling. Branchen står klar med jobs.

At tænke nyt om vand til fremtiden er et must. En opgave, som klimaingeniører løfter i samlet flok. Pensummet byder på klimaindsats: at sikre rent vand til byer, at etablere bæredygtig energi og at beskytte mod oversvømmelser.

Dimittend Giacomo Mannini mener, at rent drikkevand er alfa og omega:

Giacomo Mannini

“Vi snakker meget om klimaforandringer nu. Der er mange problemer med grund- og drikkevand.”

Disse erfaringer har han gjort sig via projekter på uddannelsen.

“Vi har samarbejdet med en forsyningsvirksomhed, hvor vi indsatte et behandlingssystem for at undgå pesticider i grundvandet. I mit bachelorprojekt skulle vi finde ud af at behandle farvet grundvand i laboratoriet. Efter flere undersøgelser og tests fandt vi en løsning på vandbehandlingen. Resultaterne satte vi ind i designet af et nyt vandværk,” fortæller Giacomo Mannini.

Læs mere på via.dk.

Læring i praksis

Samarbejde og læring i praksis er ifølge Giacomo Mannini højdepunkter på VIA:

“At samarbejde med andre fra klassen med problem-based learning, hvor vi i fællesskab måtte finde løsningen. Vi arbejdede med projekter, hvor vi i gruppen måtte analysere løsninger. Vi læste litteratur, søgte viden i andre projekter eller udførte praktiske undersøgelser i laboratoriet. I et projekt fik vi en opgave om en by, som havde problemer med spildevand. Så skulle vi selv finde en løsning på, hvad de kunne gøre.”

En anden interessant oplevelse var Giacomo Manninis praktikophold på Grønlands Naturinstitut i Nuuk: “Jeg undersøgte, om det var muligt at rense skyllevandet, som blev brugt til at rense sandfiltre, i stedet for at udlede det i havet. Gennem analyse af rå- og skyllevand fandt jeg ud af, hvor meget af skyllevandet der var forurenet, når det blev udledt.”

Grøn omstilling

Carsten Nielsen, uddannelsesleder og diplomingeniør ved Klima og Forsyning, VIA, påpeger, at grøn omstilling er omdrejningspunktet på uddannelsen. De studerende lærer at bruge teknologier og processer til at håndtere vand og varme i forhold til klimaudfordringer.

Klimaingeniører arbejder bæredygtigt, hvilket Carsten Nielsen pointerer. “Når man afleder vand fra store regnskyl, er det ikke nok at få det fjernet via betonkanaler. Man skal også få det integreret for at gøre plads til natur og biodiversitet,” siger Carsten Nielsen og tilføjer: “Vi arbejder med CO2-neutral fjernvarme, så man får forsynet huse og ejendomme, og med at rense spildevand, som skaber varme til opvarmning.”

Stor interesse for klimaingeniører

Efterspørgslen på klimaingeniører er stigende. Uddannelsen mærker stor interesse for klimaingeniører. Studerende bliver headhuntet til studiejobs. Giacomo Mannini var studiemedhjælper i rådgivningsvirksomheden WSP, mens han skrev bachelorprojekt. “Det var guld værd at spørge mine kollegaer om forskellige ting i forhold til studiet,” siger han.

I dag er han rådgiver i WSP, hvor han trækker på sine erfaringer fra VIA:

“Særligt på viden om drikkevand, når jeg designer vandværker og søger den bedste løsning.”

Statistikken for job efter endt uddannelse ser positiv ud. Alle dimittender fra januar 2022 er kommet i arbejde. Giacomo Mannini påpeger, at det er nemt: “Man skal være klar til at sige ja og gribe chancen, når den byder sig.” Som nyuddannet klimaingeniør er han godt rustet til at redde klimaet. Både i Danmark og internationalt er der mangel på ingeniører med en klimadagsorden.

Læs mere: Få hjælp til dit studievalg

Next article