Home » Studievalg » Undervisningsmiljø: Hvis du trives på uddannelsen, så lærer du mere!
Undervisningsmiljø

Undervisningsmiljø: Hvis du trives på uddannelsen, så lærer du mere!

Jannie Moon Lindskov, direktør i Dansk Center for Undervisningsmiljø
Jannie Moon Lindskov, direktør i Dansk Center for Undervisningsmiljø
Foto: Presse

De første spørgsmål, du stiller dig selv, når du træder ind ad døren på din nye uddannelse, er: ”Får jeg nogle venner her?”, ”Hvem er ham der?”, ”Hvem er hun?”, ”Er festerne gode?”, ”Kan jeg se mig selv i disse rammer de næste mange år?”

Af Jannie Moon Lindskov, direktør i Dansk Center for Undervisningsmiljø, dcum.dk

Uanset om du vil være læge, tømrer eller økonom, så er dine år på studiet i høj grad defineret af, hvilket fysisk og psykisk undervisningsmiljø du befinder dig i. Din trivsel på uddannelsen er helt afgørende for din motivation, dit læringsudbytte og sandsynligheden for, at du gennemfører studiet.

Du skal føle, du hører til på studiet

Præstationspres, ensomhed, mobning og eksklusion fra fællesskabet er ikke kun noget, man oplever i grundskolen. Tværtimod. Det eksisterer også på både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Og det har betydning for succes på uddannelsen, at du både føler, at du hører til, at du er en del af et godt fællesskab, og at du føler dig i stand til løse de opgaver, du skal. Dertil kommer det fysiske undervisningsmiljø i form af skolens bygninger, indretningen og indeklimaet. Er der for koldt? Varmt? Er luften dårlig? Hvordan er støjniveauet? – og hvad med sikkerheden?

Et godt undervisningsmiljø er en forudsætning

Det kan lyde lidt ’tænkt’, men alle disse elementer bidrager afgørende til din trivsel på studiet. Og altså også til om du lærer det, du skal, og i sidste ende gennemfører studiet.

Det er selvfølgelig svært at vurdere undervisningsmiljøet før, man rent faktisk befinder sig på uddannelsen, og hverken luftkvaliteten i lokalerne eller stemningen i fredagsbaren skal være afgørende for, om du vælger at blive frisør eller advokat. Men det skader ikke at besøge skolen, hvor din drømmeuddannelse findes for at få et førstehåndsindtryk af stedet, atmosfæren og de mennesker, der går der. Et godt undervisningsmiljø er en forudsætning for en god uddannelse.


Next article