Home » Uddannelsesinspiration » Erhvervssymbiose motiverer studerende på ny uddannelse i bioteknologi
Bioteknologi

Erhvervssymbiose motiverer studerende på ny uddannelse i bioteknologi

Foto: Pexels.com
avatar

Thor Sarquah Djurhuus

Diplomingeniørstuderende i Bioteknologi

“Jeg får lov til at arbejde både med hænder og hoved”

Kalundborg Symbiosen –  et partnerskab mellem otte offentlige og private virksomheder om cirkulær økonomi – fik i 2017 tilført endnu en dimension til det velkendte og succesfulde bæredygtige samarbejde.

Samspil med virksomheder i Kalundborg

Diplomingeniøruddannelsen i Bioteknologi åbnede nemlig sommeren 2017 som direkte konsekvens af det tætte cirkulære økonomiske samarbejde mellem bioteknologivirksomhederne i Kalundborg og Kalundborg Kommune. Tanken er, at de studerende, der tæller 11 nationaliteter, både under og efter endt uddannelse skal være i tæt samspil med både Kalundborg Symbiosens virksomheder og Kalundborg kommune.

Unik kobling af teori og praktik

”Det er enormt motiverende at blive mødt med rigtige problemstillinger fra rigtige virksomheder. Allerede fra første dag vi startede på uddannelsen, blev vi præsenteret for et konkret virksomhedsprojekt. Det er helt unikt at se teorien blive koblet så tæt til virkeligheden,” siger 25-årige Thor Sarquah Djurhuus, som er en af de studerende på uddannelsen. Selvom ikke alt på uddannelsen var færdigudviklet, da Thor Sarquah Djurhuus og hans studiekammerater startede i sommer, har uddannelsespladsen allerede ført til nye karrieremuligheder, og motivationen er derfor også fortsat helt i top. 

Drømmejob under studierne

”I de første måneder var vi selv med til at udvikle uddannelsen og komme med ideer til det faglige indhold. Det har betydet, at vi føler os meget engageret i at gøre uddannelsen til en succes. Nu har jeg så fået mit drømmestudiejob i Novo Nordisk, og det understreger bare, at det hele hænger godt sammen og går efter planen,” siger Thor Sarquah Djurhuus. Thor valgte at søge ind på bioteknologiuddannelsen i Kalundborg, bl.a. fordi den, med Thors egne ord, netop giver mulighed for at arbejde både med hænder og hoved.  ”Vi arbejder i mindre grupper og med projekter, som har direkte ophav i erhvervslivet. Samtidig oplever jeg, at underviserne og de studerende er meget ligeværdige. Vi løser opgaverne i fællesskab fremfor den almindelige envejskommunikation og forelæsning,” siger Thor Sarquah Djurhuus.

Uddannelse og arbejde går hånd i hånd

Thor drømmer om at konvertere sit studiejob i Novo Nordisk til et rigtigt fuldtidsarbejde, når han om nogle år kan kalde sig Diplomingeniør i Bioteknologi. I først omgang handler det dog om eksamenerne og den praktikplads, som venter på sidste del af uddannelsen. ”Der er ingen garanti for en praktikplads, men jeg er meget fortrøstningsfuld med, at det nok skal lykkes. Foreløbig har uddannelsen i hvert fald levet op til mine forventninger, og hele idéen er, at uddannelse og arbejdsliv skal gå hånd i hånd – også efter jeg er færdiguddannet,” siger Thor Sarquah Djurhuus.

Next article