Home » Uddannelsesinspiration » Danskundervisning: Sprogkursister lærer dansk ved fysisk udfoldelse
Sprog

Danskundervisning: Sprogkursister lærer dansk ved fysisk udfoldelse

Multietniske kvinder tager selfie
Multietniske kvinder tager selfie
Foto: Pexels.com

Sprogcenter tager alternative metoder i brug for at lære kursister, der fortrinsvis er flygtninge, et sprog, som gør dem i stand til at begå sig i deres nye hverdag i  Danmark.

Alternativ danskundervisning

Hvis man stikker hovedet indenfor i danskundervisningen på et Sprogcenter i Greve, kan man blive vidne til kursister, der bruger bevægelse i undervisningen. Der bliver sunget alfabet, lavet gymnastik og øvet rim og remser. Det lyder måske spøjst, men det at komme op at stå og bevæge sig kan forbedre kursisternes sprog og dermed give dem bedre forudsætninger for at begå sig i Danmark, fortæller Helle Burild, der underviser på Danskuddannelse 1, der er rettet mod de personer, som har de dårligste uddannelsesforudsætninger fra hjemlandet og dermed har svært ved at lære sproget. ”Vi kan se, at de fysiske udfoldelser gør kursisterne mere aktive og engagerede, end hvis de kun modtager passiv undervisning. Jeg mener også, at de bliver mere motiverede,” siger hun.

Mangler de basale sprogkundskaber

”Når de begynder på modul 1, har de deres modersmål med sig, men ikke nødvendigvis skrivefærdigheder,  så vi begynder med den helt basale undervisning,” siger Helle Burild. Undervisningen består blandt andet i, at kursisterne skal gå rundt i lokalet og øve dialoger, som virker i en hverdagssituation. Det gør de ved hjælp af kort med spørgsmål som kan omhandle for eksempel familie, bolig, transport og indkøb. ”Formen gør, at man ikke kan sidde og putte sig i et hjørne. Og selvom nogen møder undervisningen med skepsis i starten, så kommer de alligevel med, når de kan se, at det hjælper og faktisk ikke er spor akavet,” siger Helle Burild.

Next article