Home » Uddannelsesinspiration » Ungdomsuddannelserne kan løfte uddannelsesloftet fra de unges skuldre
Ungdomsuddannelser

Ungdomsuddannelserne kan løfte uddannelsesloftet fra de unges skuldre

Ung kvinde sidder ved havebord med laptop
Ung kvinde sidder ved havebord med laptop
Foto: Unsplash.com

Ungdomsuddannelser og Erhvervsuddannelser er ikke omfattet af uddannelsesloftet, og de repræsenterer dermed en attraktiv mulighed for at smage på noget faglighed, man føler interesse for, men er usikker på. Det giver et godt fundament for videre uddannelse og klæder unge på til fremtiden.

Uddannelsesloft fra januar 2017

Under højlydte protester fra flere kanter vedtog regeringen mandag d. 19. december 2016 regler for uddannelsesloftet. Flest hænder i Folketingssalen trykkede på for-knappen til et forslag, der betød, at de studerende ikke længere kan tage en uddannelse på samme niveau som den, de har i forvejen. Argumenterne bag forslaget gik dels på rimeligheden i, at Staten skal betale for 2 uddannelser per borger, og dels at man i 2020 kan spare statskassen et anslået beløb på 435 millioner kroner i dagpengeydelser. Senere tilføjedes undtagelser til regelsættet, så der er dispensation til studerende, hvis:

  • Man af helbredsmæssige årsager ikke længere kan anvende sin uddannelse.
  • Man har taget en uddannelse, der er forældet.
  • Den ønskede uddannelse står på en såkaldt positivliste baseret på særlige arbejdsmarkedsbehov.
  • Der er gået 6 år, siden man afsluttede den første uddannelse.

Flere unge føler sig pressede af uddannelsesloftet

Noget tyder på, at unge føler sig pressede i uddannelsesvalget på grund af uddannelsesloftet. En undersøgelse fra Studentum.dk viser, at 2 ud af 3 efter uddannelsesloftet føler sig mere presset, når de skal vælge studie. 6 procent dropper helt den uddannelse, de er påbegyndt. 31 procent vælger en decideret udskydelse af studievalget, fordi de ikke er klar til at vælge.

Selvindsigt med studenterhuen

Uddannelsesloftet kræver, at unge, der står foran et studievalg, skal have langt større selvindsigt end tidligere. De har behov for at prøve kræfter med de forskellige talenter og interesser, de besidder – måske mangler de helt at opdage det felt, der skal være deres fremtid. Selvindsigten kan komme fra mange kilder. Nogle prøver kræfter med sig selv ved at tage et sabbatår med rejser eller ved at komme ud på arbejdsmarkedet. I dag er der også gode muligheder for allerede efter folkeskolen at kunne spore sig ind på, hvor den rette karriere ligger skjult. På mange ungdomsuddannelser – specielt erhvervsuddannelserne – tilbydes faglige retninger, så man allerede, når studenterhuen trykkes fast om hovedet, har en klar idé om det kommende studievalg.

Dette vil måske også interessere dig: Lakserytteren: Mit arbejde som influencer

Faglig erfaring før studievalget

Gennem årene har dobbeltuddannelser været hyppigst blandt studerende fra studier som folkeskolelærer, pædagog, multimediedesigner, jura og sygepleje. Flere af disse områder og mange andre kan elever stifte teoretisk og praktisk erfaring med gennem specifikke fagretninger og praktisk erfaring på STX, HF og EUX. En ungdomsuddannelse med fokus på områder som naturvidenskab, sprog, musik, samfundsfag, design, håndværk, landbrug, plejefag og pædagogik giver de studerende muligheden for at undersøge et fag, før et valg af videregående uddannelse finder sted.

Erhvervsuddannelserne ikke er omfattet af de nye regler, så de unges muligheder for at tage videregående uddannelse efter en erhvervsuddannelse er uændret. Har man allerede taget en videregående uddannelse, kan man ligeledes søge ind på en erhvervsuddannelse.

Next article